Dne 11.května 2010 byl slavnostně znovuotevřen Kulturní dům v Novém Městě na Moravě. Téměř celý jeden rok probíhala II. etapa rekonstrukce, která mimo jiné zahrnovala realizaci přístavby Kulturního domu. Městu Nové Město na Moravě se podařilo na rekonstrukci získat 18milionovou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

„Mít vizi je začátek. Kulturní dům dosáhl nové dimenze díky skvělé spolupráci mnoha zúčastněných stran. Důstojné prostředí bude lépe prezentovat kulturní i společenský život města,“ řekla při slavnostním otevření starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.

Kulturní dům postavený v letech 1972–1976 získal moderní design. V přízemí je k dispozici velký sál a dva menší sály, upraven byl i vestibul a šatna. Chloubou zůstává gobelínový salonek. V patře obnovila provoz městská knihovna a nabídku konferenčních sálů rozšířily dvě nové zasedací místnosti. V přístavbě vznikla menší klubovna se skleněnou stěnou vyrobenou sklářským mistrem Františkem Víznerem ze Žďáru nad Sázavou.

Prostorové uspořádání budovy umožňuje pořádání nejrůznějších kulturních akcí malých forem, autorská čtení, besedy, školní akce, výstavy a setkávání. Objekt nabízí prostory pro mimoškolní, zájmovou i spolkovou činnost, pořádají se zde jazykové i taneční kurzy. Pohodlí přináší návštěvníkům i personálu kvalitní zázemí. Budova je bezbariérově řešena a návštěvníkům je zajištěna větší bezpečnost. Konferenční sály jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou.

Slavnostní znovuotevření zrekonstruovaného kulturního domu v Novém Městě na Moravě bylo zahájeno koncertem Daniela Hůlky, který jako první vyzkoušel novou akustiku velkého sálu. Návštěvníci kulturního domu se mohou již nyní těšit na následující bohatou nabídku kulturního i společenského programu, který nám kulturní dům nábídne.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií